Úvod » Služby » Pojištění » Pojištění firem » Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti firem zajistí pojistku proti nepředvídatelným událostem, které zapříčiní škody na životě a zdraví, majetku, nebo jiné finanční škody.

Co je pojištění odpovědnosti firem ?

Pojištění odpovědnosti se stává stále důležitější složkou zajištění firem. V souvislosti se vzrůstající vymahatelností práva a právního povědomí zákazníků kladou společnosti na rozsah a kvalitu tohoto pojištění větší důraz. Náhrada škody může dosahovat vysokých částek, a proto bez pojištění by mohla být taková událost pro firmu likvidační.

Co kryje toto pojištění?

Toto pojištění obvykle kryje následující:

  • škody na životě a zdraví
  • škody na majetku
  • jiné finanční škody

Druhy odpovědnosti firem

  • odpovědnost profesní
  • odpovědnost provozní
  • odpovědnost statutárních orgánů
  • odpovědnost z držby nemovitosti

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Insurance, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání