Úvod » Služby » Pojištění » Pojištění firem » Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu chrání firmu před riziky zničení firemního majetku nebo finanční ztráty, které mají navíc za následek nemožnost pokračovat v provozu a ztrátu zisku.

Co je pojištění přerušení provozu ?

Úspěšný rozvoj podnikání mohou narušit nepředvídané události, které mají na následek poškození či zničení firemního majetku a finanční ztráty. Ztrátou je nejen vlastní škoda na majetku, ale také ušlý zisk a náklady, které vzniknou v důsledku nemožnosti vyrábět či provozovat podnikatelskou činnost.

Pojištění přerušení provozu v rámci služby Absolut Insurance lze doporučit tedy zejména tam, kde je obnovení provozu či výroby obtížné a zdlouhavé.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Insurance, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání