Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění, které slouží k ochraně vozidla či jeho částí, včetně zvláštní výbavy, pro případ jeho poškození, zničení či odcizení. Havarijní pojištění tak nemusí znamenat jen pokrytí škody na vozidle. Lze sjednat pojištění i na zavazadla, včetně pojištění před úrazem přepravovaných osob.

Proč havarijní pojištění ?

I když jste nejlepším řidičem, nemůžete nikdy zaručit, že vaše vozidlo nebo příslušenství nebudou poškozeny v dopravní nehodě, kterou způsobíte. Vaše vozidlo může být odcizeno či poškozeno, anebo do něj může být provedeno vloupání. Může se vám přihodit technická porucha, což může být zvláště nepříjemné, jste-li daleko od domova. Tyto a další eventuality kryje havarijní pojištění , které na rozdíl od povinného ručení sice není povinné, bývá však obvykle velmi vhodné. Služba Absolut Pojištění pro vás nalezne mezi různými pojišťovnami nejvýhodnější havarijní pojištění .

Typy pojištění

Havarijní pojištění je možné sjednat samostatně nebo v kombinaci:

  • havarijní pojištění (požár, živelné živelní rizika, havárie)
  • odcizení (včetně vandalismu)
  • all-risk (havarijní, odcizení, vandalismus)

Připojištění

Pojistnou ochranu vozidel je možné rozšířit o další pojištění:

  • pojištění skel
  • pojištění zavazadel
  • pojištění právní ochrany
  • pojištění úrazu přepravovaných osob
  • pojištění nákladů nájmu náhradního vozidla

Bonus za bezeškodní průběh

Bezeškodní průběh pojištění je doba, ve které jste pojistníkem a zároveň nedošlo k pojistné události. Jste-li dobrým řidičem, může vám za bezeškodní průběh být udělen bonus povinného ručení. Tím se vám pojistné sníží o určitou procentuelní částku. Naopak malus je opakem bonusu a jedná se o navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou jste jako pojistník zavinili.

Spoluúčast

Spoluúčastí se rozumí částka, která se odečítá od každého pojistného plnění. Je-li škoda nižší než spoluúčast (např. 10 000 Kč), pojišťovna není povinna plnit. Varianty pojistek s menší spoluúčastí obvykle mívají dražší pojistné.

Dopravní prostředky

Pojištění není omezeno pouze na silniční vozidla. Lze rovněž sjednat pojištění letadel a plavidel.

Asistenční služby

Spolu s pojištěním je obvyklé i zajištění asistenčních služeb pro případ havárie a také při technické poruše vozidla. Asistenčními službami se rozumí například odtažení vozidla nebo zapůjčení vozidla náhradního. Porucha vozidla daleko od domova (a to i v zahraničí!) tedy nemusí nutně znamenat obtížné cestování domů veřejnou dopravou a narušení vašich časových plánů.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o pojištění motorových vozidel, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání