Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ( povinné ručení ) je ze zákona povinné pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla na ostatních vozidlech, majetku a osobách.

Proč povinné ručení ?

Povinné ručení je povinné ze zákona. Pamatujte, že bez povinného ručení provozovat vozidlo nelze a v případě nesjednání povinného ručení vám může být vyměřena pokuta až 20 000 Kč!

Způsobíte-li svým vozidlem jako pojistník dopravní nehodu, kryje povinné ručení jak škody, které způsobíte, tak služby, které se těchto škod týkají. U dopravních nehod se takové náklady mohou vyšplhat i do milionů, povinné ručení je tedy nezbytné i z tohoto důvodu.

Rozsah pojištění

Povinné ručení se vztahuje zejména na odpovědnost za škodu vzniklou zraněním nebo dokonce smrtí účastníků dopravní nehody, dále škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, tedy především vozidel nebo věcí v místě havárie. Může krýt služby spojené s ušlým ziskem (např. zapůjčení náhradního vozidla poškozenému). Dále může krýt případné právní zastoupení při uplatňování nároků v těchto záležitostech.

Bonus za bezeškodní průběh

Bezeškodní průběh pojištění je doba, ve které jste pojistníkem a zároveň nedošlo k pojistné události. Jste-li dobrým řidičem, může vám za bezeškodní průběh být udělen bonus povinného ručení. Tím se vám pojistné sníží o určitou procentuelní částku. Naopak malus je opakem bonusu a jedná se o navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou jste jako pojistník zavinili.

Asistenční služba

K základnímu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla obvykle bývá poskytovaná zdarma asistenční služba, ale i další výhody od našich partnerů poskytované buď trvale, nebo v rámci jejich prodejních akcí.

Spolu s pojištěním zajistíme pro vás i asistenční služby pro případ havárie a také možnost připojištění asistence i při technické poruše vozidla!

Rozšířené pojištění

Povinné ručení si můžete dále doplnit o: pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění ve vozidle přepravovaných osob či pojištění právní ochrany, pokud již nejsou součástí základní nabídky.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o pojištění motorových vozidel, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání