Úvod » Služby » Pojištění » Pojištění občanů » Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištění odpovědnosti občanů

Někdy bývá těžké počítat se škodou, kterou způsobíme nechtěně třetí osobě. Ostatně, někdy stačí si jen pořídit neposlušné domácí zvířátko, nebo se jen „špatně“ vyspat – a škoda je na světě. Pro krytí škod, které vzniknou při běžném jednání, Vám nabízíme pojištění odpovědnosti.

Odpovědnost z běžného občanského života

Kryje odpovědnost pojištěného za škody způsobené třetí (cizí) osobě z jednání v běžném občanském životě, včetně škod z provozu domácnosti a aktivit ve volném čase. Typickým příkladem těchto škod je vytopení sousedního bytu či způsobení úrazu třetí osobě při sportu.

Kryje rizika způsobených škod třetí osobě, včetně škod z těchto škod na životě, zdraví a věci. Pojištění zahrnuje i odpovědnost za jednání osob, za které má pojištěný právní odpovědnost.

Odpovědnost způsobená zaměstnavateli při výkonu povolání či služby

Chrání zaměstnance i zaměstnavatele proti finančním a věcným škodám, které způsobí zaměstnanci zaměstnavateli.

Zahrnuje např. i škody způsobené na firemních vozidlech, počítačích a jiném majetku.

Pojištění je vhodné i pro příslušníky Policie ČR, strážníky městské policie nebo zaměstnance bezpečnostních agentur.

Odpovědnost z držby nemovitosti

Pojištění se vztahuje na škody, které vyplývají z vlastnictví nebo držby nemovitosti. Pojistitel uhradí škody, které vzniknou druhému na životě, zdraví nebo poškozením nebo zničením věci, popř. jinou majetkovou újmu.

Odpovědnost z držby domácích zvířat

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí Vaše domácí zvířata – psi, koně a podobně.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Pojištění, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání