Úvod » Služby » Pojištění » Pojištění občanů » Životní pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění přináší užitek ve všech obdobích života člověka. Může být zároveň investičním i zajišťovacím produktem – jedná se o víceúčelový produkt. Investiční životní pojištění (IŽP) nabízí i možnost volby investiční strategie přinášející zajímavé zhodnocení. Oblíbené je životní pojištění zaměstnanců s možností příspěvku od zaměstnavatele.

Co je životní pojištění?

Řada lidí vidí pod pojmem životní pojištění pouze motivaci „musím se pojistit“. To v současné době neplatí, celosvětově je životní pojištění (life insurance) využíváno jako produkt zajišťující nejen rizika, ale také finanční prostředky, např. pro financování penze.

Moderní produkty životního pojištění jsou velmi flexibilní – lze tak lépe reagovat na měnící se životní situaci klienta – je možné změnit parametry smlouvy.

Základní charakteristiky životního pojištění

 • volba rozsahu pojištěných rizik
 • výše pojistných částek
 • výše pojistného a frekvence placení
 • indexace
 • možnost mimořádných vkladů a odkupů
 • volba poměru pojištění a spoření (investování)
 • délka pojištění
 • investiční strategie
 • obmyšlená osoba (osoby)
 • příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele používá u svých smluv životního pojištění stále větší počet zaměstnanců. Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele je velmi oblíbené a široce využívané především jako investiční životní pojištění. Toto pojištění využívá především příslušníci mladší části populace. Díky dlouhému časovému horizontu a dynamické investiční strategii tak mohou dosahovat zajímavého zhodnocení finančních prostředků.

Životní pojištění jako investice

Klient si může vybrat z celé škály nejrůznějších typů životního pojištění. V současné době se využívají především dva druhy životního pojištění – investiční a univerzální.

Z hlediska zhodnocování vložených finančních prostředků patří životní pojištění, především investiční životní pojištění, k produktům přinášejícím zajímavý výnos, který je klíčový pro dlouhodobé zhodnocení finančních prostředků a dostatečné zajištění financování penze zaměstnanců.

Investiční životní pojištění lze podle investiční strategie rozdělit takto:

 • garantovaným minimálním výnosem, investice převážně do dluhopisů, dlouhodobý průměrný výnos je cca 5 %
 • možností volby investiční strategie, kdy lze nastavit individuální investiční portfolio z několika investičních fondů dle požadavků a představ klienta, dlouhodobý průměrný výnos je cca 10 %, k dispozici jsou dluhopisové a akciové fondy s různým zaměřením

Rozsah životního pojištění

Životním pojištěním lze krýt tato rizika:

 • smrt
 • závažná onemocnění
 • invalidita

Životní pojištění může dále obsahovat tyto součásti:

 • zproštění od placení pojistného v případě invalidity
 • úrazové pojištění (hospitalizace, pracovní neschopnost)
 • asistence (v případě léčení úrazu)

Daňové zvýhodnění

U životního pojištění je možné využít daňového odpočtu 12 000 Kč ročně, dále je daňově zvýhodněnpříspěvek zaměstnavatele, přičemž daňové zatížení je zde 0 %.

Životní pojištění jako rezerva

Aktuální naspořenou částku lze vybírat. Pojištění tak slouží nejen jako zajištění penze , ale také jako finanční rezerva pro případ mimořádných výdajů.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Související dokumenty

Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Pojištění, kontaktujte našeho poradce:

Ing. David Sybol
Telefon: 242 441 435
E-mail: pojisteni@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání