Úvod » Služby » Solar » Prodej solární energie

Prodej solární energie

Prodej vyrobené elektřiny ze solární elektrárny je možný dvojím způsobem: využitím dotace tzv. Zeleného bonusu nebo prodejem veškeré vyprodukované solární energie do sítě za výhodnou cenu.

Zelený bonus

Zelený bonus umožňuje investorovi spotřebovávat solární elektřinu nejdříve v jeho domě. Za každou spotřebovanou kWh obdrží investor v roce 2011 částku 6,50 Kč/kWh. Pokud není možné spotřebovat solární elektřinu v domě, je automaticky dodávána do sítě za cenu 7,50 Kč/kWh. Výhodou tohoto řešení je, že investor současně uspoří kWh, kterou by jinak musel nakoupit ze sítě.

Profit investora je tedy dvojí. Za prvé za to, že za spotřebovanou solární elektřinu v domě obdrží částku 6,50 Kč/kWh, za druhé úsporou za kWh, kterou by musel nakoupit ze sítě.

Další výhodou je napojení solární elektrárny na rozvody v domě. Není nutné budovat nové přípojné místo. Se zvyšující se cenou klasické elektřiny se zrychluje návratnost investice.

Příklady pro FVE do 30 kWh

Klient spotřebuje 1 kWh solární elektřiny v domě. Klasickou elektřinu nakupuje za 3 Kč/kWh. Profit investora je tedy 9,50 Kč/kWh (6,50 fakturuje distribuční společnosti a 3 Kč ušetří).

Prodej 100 % solární energie do sítě

Prodej 100 % solární elektřiny do sítě znamená, že investor prodává veškerou vyrobenou solární elektřinu do sítě za cenu 7,50 Kč/kWh bez DPH a současně si nakupuje elektřinu za cenu např. 3 Kč/kWh. Toto řešení doporučujeme v případě, že investor má minimální vlastní spotřebu klasické elektřiny nebo pro rozsáhlejší aplikace na „zelených loukách“.


Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Solar, kontaktujte našeho poradce:

Ing. Luboš Zigo
Telefon: 242 441 433
E-mail: solar@absolutin­.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání