Úvod » Služby » Training » Trénink obchodních dovedností

Trénink obchodních dovedností

Náš trénink obchodních dovedností naučí Vaše obchodní zástupce zásadám vystupování při jednání s klientem. Vaši reprezentanti budou při jednání přirození a přesvědčiví, protože se naučí poznat sami sebe a zároveň si osvojí profesionální postupy vedení rozhovorů zaměřené na cíl, které čerpají z psychologických poznatků.

Motivace k tréninku obchodních dovedností

Rádi byste znali kvalifikované odpovědi na tyto otázky?

 • Jak si má počínat obchodní zástupce v dnešním konkurenčním prostředí, chce-li zvýšit svůj obrat?
 • Jak dosáhnout přirozeného a přesvědčivého vystupování?
 • Jak vybudovat vzájemnou důvěru?
 • Jak vybudovat a rozvíjet vztah s klientem?
 • Jak si osvojit profesionální prodejní postupy?

Pak máme pro Vás připraveny aktivní tréninkové semináře, na kterých se získané informace a vědomosti naučíte používat v praxi a podstatně tak zvýšíte své šance na uzavření obchodu.

Trénování obchodních dovedností

Definice procesu nákupu

 • Podmínky nákupního rozhodnutí
 • Podmínky produktového rozhodnutí
 • Nejčastější chyby prodejce
 • Rozpoznání a využití fází procesu nákupu

Role a osobnost obchodního zástupce

 • Etika obchodu
 • Osobní přesvědčivost

Co nás činí přesvědčivými

 • Vytváření prvního dojmu u klienta
 • Možnost posílení image obchodního zástupce

Verbální a neverbální komunikace s klientem

 • Význam vlastních neverbálních signálů
 • Neverbální signály obchodního partnera
 • Podprahová komunikace a její vliv na obchod
 • Typy jednání: agresivní, asertivní, pasivní

Telefonický kontakt s klientem

 • Cíl telefonického rozhovoru
 • Síla a význam první věty
 • Užitečné formulace pro jednotlivé fáze telefonického rozhovoru s klientem
 • Uzavření rozhovoru – shrnutí

Principy prodeje

 • Zásady a principy profesionálního prodeje
 • Vlastnosti prodejce
 • Osobnost prodejce

Zjišťování potřeb

 • Otázky jako základní nástroj prodeje
 • Typologie otázek a jejich použití
 • Techniky ujišťování potřeb

Užitečné a úspěšně používané techniky při analýze potřeb klienta

 • Aktivní naslouchání
 • Zrcadlení
 • Parafrázování

Typy prodejních postupů a jejich využitelnost

 • Prezentační prodej
 • Konzultativní prodej
 • Facilitativní prodej

Psychologie prodeje produktů a služeb

 • Prodejní technika parametr – výhoda – užitek
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Rozpoznání nákupních signálů

Jak argumentovat

 • Argumentace s využitím techniky parametr – výhoda – užitek
 • Správné načasování argumentace
 • Zásady správné argumentace
 • Argumentace jako nástroj pro nabídku či definici řešení pro klienta

Pozitivní komunikace

 • Nastolení pozitivní komunikace ze strany prodejce
 • Principy práce s vlastními emocemi
 • Základy NLP a práce s vlastními stavy

Překonávání námitek a řešení nepříjemných situací

 • Nejčastější námitky při jednání s klienty
 • Principy překonávání námitek klientů
 • Rozpracování postupů řešení námitek

Zvládání obtížných a nepříjemných situací při obchodních jednáních

 • Nejčastější příčiny vzniku konfliktů při jednáních
 • Zvládání konfliktních situací při jednáních s klientem
 • Asertivní přístup jako prevence
 • Reflexe vlastních „citlivých bodů“, které ovlivňují naši komunikaci

Typologie klientů/zákazníků

 • Definování jednotlivých typů klientů
 • Rozpoznání typů klientů v praxi, zásady jednání s jednotlivými typy
 • Užití typologie v praxi

Vytisknout Poslat tuto stránku Nahoru


Máte zájem o naše služby?

Máte-li zájem o produkt Absolut Training, kontaktujte našeho poradce:

Otakar Vodička
Telefon: 242 441 433
E-mail: training@abso­lutin.cz
www.absolutin.cz

Stačí uvést nejbližší okresní město.

Až 8 000 Kč ročně ušetříte za každého zaměstnance!

Využijte programu
Absolut Benefity
k získání benefitů pro vaši firmu.

Absolut Benefity

Hledáme nového kolegu!

Otevíráme 1 pozici finančího asistenta nebo asis­tentky.

Kariéra

PENZE+…program pro zajištění vyšší životní úrovně

Chcete si zvýšit životní úroveň v penzi? Víte jak získat potřebné finance snadno a efektivně?

Program PENZE+
Hledaný výraz: Vyhledávání